Aile Değerleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ekşi, H., Erkilet, A., Otrar, M., Durmuş, A., Erdoğan, A., Kılınç, C., … Gökçek, Y. Z. (2010). Medya profesyonellerinin ve medyanın aile algısı. Ankara: ASAGEM.

Sorumlu Yazar: 
Halil Ekşi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin gerçekleştirilen iç tutarlık analizleri sonucunda toplam alpha katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının alpha katsayıları .89 ile .99 arasında değişmektedir.

İletişim: