Aids Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydemir, N., Yakın, İ., Arslan, H. (2018). AIDS Bilgi ve Tutum Ölçeklerinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 38(1), 73-93. DOI: 10.26650/SP409425

Sorumlu Yazar: 
Nuray Aydemir
Geçerlik: 

Tutum ölçeği için faktör analizi yapıldıktan sonra 6 madde çıkarılmıştır. Oblik döndürme, varyansın %42.43’ünü açıklayan iki temel bileşeni ortaya çıkarmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa değeri .90 olarak bulunmuştur.

İletişim: