Afazi Etki Ölçeği-21

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yaşar, E. (2019). Afazi Etki Ölçeği-21: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Medipol Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Esra Yaşar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: