Adli Muhasebe -I- Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akatak, A. (2021). Adli muhasebe kapsamında hilelerin incelenmesi üzerine bir araştırma [Doktora Tezi]. Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akatak
Geçerlik: 

Uygulama yolu ile analizler sonucunda geçerlilik elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Analizler sonucunda güvenirlik elde edilmiştir.

İletişim: