Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Konaklı, T. ve Göğüş, N. (2013). Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 373-391.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Konaklı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: