Acil Uzaktan Öğretime Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Toraman, Ç., Abdüsselam, M. S., Özen, F., & Uzoğlu, M. (2021). Psychometric features of the emergency remote teaching attitude scale and an example application. International Journal of Curriculum and Instruction (IJCI), 13(3), 3513-3539. Retrieved from: http://ijci.wcci-international.org/index.php/IJCI/article/view/833/420. (Education Resources Information Center [ERIC]).

Sorumlu Yazar: 
Fatmanur Özen
Geçerlik: 

Ayrıntılar ölçek makalesinde belirtilmiştir.

Güvenirlik: 

Ayrıntılar ölçek makalesinde belirtilmiştir.

İletişim: