6-12 Yaş Türk Çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sezgin, N. ve Akman, S. (2014). 6-12 Yaş Türk Çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 58-79. doi:10.1501/sbeder_0000000087

Sorumlu Yazar: 
Sevil Akman
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Madde-toplam test korelasyonları ile ölçeğin 59 maddelik son formu elde edilmiştir. Faktör analizi
yöntemleri ile SUBÖ’nin 7 faktörlü yapısı belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: SUBÖ’nin Cronbach Alfa iç tutarlılık sayısı .94 olarak bulunmuştur. Dürtüsellik faktörü için .83, Engellenme Eşiği faktörü için .62, Dikkat ve Hareketlilik faktörü için .74, Sosyal İlişki faktörü için .84, Duygu Durumu faktörü için .68, Onay İhtiyacı faktörü için .78, İçe Dönüklük faktörü için .67 olarak bulunmuştur.

İletişim: