36-72 Aylık Çocuklara Yöneli̇k Saldırganlık Yöneli̇m Ölçeği̇

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaynak, K. B., Kan, A. ve Kurtulmuş, Z. (2016). 36-72 aylık çocuklara yöneli̇k “Saldırganlık Yöneli̇m Ölçeği̇” geli̇şti̇rme çalışması. Turkish Studies, 11(3), 1457-1474.

Sorumlu Yazar: 
K. Büşra Kaynak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: