3 x 2 Başarı Hedef Modeli Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ağbuğa, B. (2014). 3 x 2 Başarı Hedef Modeli Ölçeğinin Türk Lisans Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 25 (3), 109–117.

Sorumlu Yazar: 
Bülent Ağbuğa
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: