3 Boyutlu Sanal Ortamda Kış Sporları Öğrenmeye Karşı Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Reisoğlu, İ., Yılmaz, R., Çoban, M., Topu, F. T., Karakuş, T.,& Göktaş, Y. (2015). Üç boyutlu sanal dünyalardaki tasarım öğelerinin motivasyon boyutları açısından incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(3), 257-272

Sorumlu Yazar: 
Yüksel Göktaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: