3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yilmaz, R., Karaman, A., Karakus, T. & Goktas, Y. (2014). Ilköğretim Öğrencilerinin 3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarina Yönelik Tutumlari: Second Life Örneği, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 538 – 555

Sorumlu Yazar: 
Türkan Karakuş Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: