2×2 Başarı Yönelimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akın, A . (2014). 2×2 Başarı Yönelimleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 1-13.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: