21. yy Öğreten Becerileri Kullanımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Orhan Göksün, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21.yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Derya Orhan Göksün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: