21. Yüzyıl Yeterlilikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, E. ve Alkış, M. (2019). 21. Yüzyıl Yeterlilikleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 5(1), 125-154.

Sorumlu Yazar: 
Ercan Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: