21. Yüzyıl Becerileri Kapsamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alpaslan, M. M., Ulubey, Ö. & Ata, R. (2021). Adaptation of Technological Pedagogical Content Knowledge Scale into Turkish Culture Within the Scope of 21st Century Skills. Psycho-Educational Research Reviews, 10(1), 77-91.

Sorumlu Yazar: 
Muhammet Mustafa Alpaslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: