16PF Kişilik Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Konuk, E. (1996). The Development of the Turkish form test-retest reliability and validity studies of the sixteen personality factor questionnaire (16 PF) (Master thesis). Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: