14 Yaş Grubu Türk Öğrencileri için CAS Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uzunhasanoğlu, A. (2008). Bilişsel Değerlendirme Sistemi(CAS)’nin 14 yaş grubu için ön norm çalışması ve akademik başarının bilişsel işlemlerle ilişkisi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: