11-20 Yaş Öğrencilerde Sosyal Eğilimler Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekin, O., Özkara, A., Cebeci, S., Işık, B., Çatal, F. ve Doğan, D. G. (2007). 11-20 Yaş Öğrencilerde Sosyal Eğilimler Anketi (380 öğrenci üzerinde pilot çalışma). Yeni Tıp Dergisi, 24, 198-204.

Sorumlu Yazar: 
Oğuz TEKİN
Geçerlik: 

Yapısal geçerlilik araştırması için anket sorularının Faktör analizlerini yapmak düşünüldü . Başlangıç güvenilirlik analizi yapılmış olan sorulara SPSS programında faktör analizi (Quartimax yöntemi ile) uygulandı. Böylece başlangıçta faktörlerin altına öngördüğümüz soruların cevaplayıcılar tarafından da aynı faktörle ilgili görülüp görülmediği istatistiksel olarak araştırıldı. Birbiri ile ilgisiz olarak toplanan soruları analizden çıkararak analizi tekrar edildi. Bu şekilde 26 soruyu 6 faktör altında gruplandırıldı.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa değeri 0.794 (Düzeltilmiş 0.811)