0–6 Yaş Çocukları İçin Gelişim Tarama Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sezgin, N., Erol, N., ve Savaşır, I. (1993). 0–6 Yaş Çocukları İçin Gelişim Tarama Envanteri. Türk Psikiyatri Dergisi, 4(1), 9-17.

Sorumlu Yazar: 
Nilhan Sezgin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: