0-6 Yaş Çocuklarda Annenin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tanılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çınar- Dede, N. (1999). 0-6 Yaş çocuklarda annenin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerini tanılama ölçeği’nin geliştirilmesi ve çocuktaki kazaları önlemede annelere verilen eğitimin etkisi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: